Oprichting

Gymvereniging De Brug is in oktober 1971 opgericht. Dit viel samen met de opening van de Rijnbrug in de A50 tussen Renkum en Heteren. Zo is de naam De Brug ontstaan.

De vereniging

De gymnastiekvereniging geeft gymnastiek- en turnlessen aan peuters, kleuters, junioren en senioren. De vereniging is zodanig ingericht dat wedstrijden niet verplicht zijn en ieder kan sporten op zijn/haar eigen niveau. De leiding houdt toezicht of een pupil het wedstrijdniveau aan zou kunnen en zal ook aangeven als zij denkt dat een wedstrijdniveau te hoog gegrepen is. Veiligheid en plezier staan namelijk hoog in het vaandel. Ook worden er danslessen gegeven aan jeugd en volwassenen.

Dagelijks bestuur

Waarnemend voorzitter: Evelien van de Pijpekamp  
Secretaris en ledenadministratie: Inge van Drie  
Penningmeester: Hanna Berghuis-Doze              
Algemeen bestuurslid: vacant  
Algemeen bestuurslid: vacant  
Vertrouwenspersoon: KNGU  

Vrijwilligers

Om een idee te geven wat er komt kijken bij het runnen van een sportvereniging, naast de bestuurlijke taken, hebben we een aantal taken op een rij gezet.

- klaarzetten zaal

- helpen bij Midsummer Night

- zoeken naar sponsors

- regelen grote clubactie

- onderhoud turntoestellen

- bijhouden website/Facebookpagina

- jurylid

- organiseren uitjes

- organiseren Sinterklaas

- contact houden met/aanspreekpunt zijn voor de trainers

Vele handen maken licht werk, dus als u ons af en toe wilt helpen, geef dat dan door via de contactpagina en dan kunnen we u toevoegen aan de vrijwilligersapp. Alvast bedankt!

Juryleden

Deelnemen aan wedstrijden gaat niet zonder menskracht.

Wij zjin op zoek naar enthousiaste mensen die voor onze vereniging wilen jureren en/of bereid zjin de jurycursus van het KNGU te volgen.

Zonder juryleden is het niet mogelijk wedstrijden te draaien. Kennis in de turnsport is een pré voor het volgen van de cursus, maar als je enthousiast en een doorzetter bent, is het ook zeker haalbaar.

Door de cursus krijg je meer inzicht in de aspecten van uitvoering van de oefeningen. Er komt meer bij kijken dan dat je in eerste instantie gedacht had. Waarmee je de waarde van een oefening van de turnsters meer weet te waarderen.

Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje via de contactpagina en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stage

Bij onze vereniging zijn diverse stages mogelijk ten behoeve van maatschappelijke stage en niveau 2.

Het aantal uren dat besteed moet worden aan maatschappelijke stage is ongeveer 40 uur inclusief rapportagetijd. Leden van De Brug die al assistent zijn en nu van deze mogelijkheid gebruik maken, kunnen dit als maatschappelijke stage doen. Stagiaires die kiezen voor een maatschappelijke stage bij een vereniging, in dit geval De Brug, houden zich aan het vereiste aantal uren.

  • Assisteren tijdens de lesuren: Assistenten voeren opdrachten uit onder leiding van de trainster. Voor lesopdrachten kunnen zij tevens gebruik maken van de ´junior – assistenten – cursus´ van De Brug. Naast lesopdrachten zijn er ook opdrachten als het meehelpen klaarzetten en het opruimen van materiaal.
  • Meedraaien met een activiteit: Om een goed beeld te krijgen, betekent dit dat de stagiaire onder leiding van een commissielid het hele proces mee moet maken/organiseren. Organisatiebespreking, publiciteit, etc.
  • Nieuwsbrief: Verzamelen berichten, uitwerken en kopiëren.
  • Westrijdorganisatie: Kennis en ervaring opdoen met het organiseren van een wedstrijd, vooraf en/of op de wedstrijddag. Wedstrijdtafel (diploma’s uitzoeken, zorgen voor consumpties). Een wedstrijddag duurt van 8.00 tot 17.00 uur. Een halve wedstrijddag is cira 4,5 uur. Heb je zelf een goed idee, neem dan contact met ons op!